Certificado de profesionalidad
Certificados de profesionalidad
Acreditaci�n oficial que certifica a los trabajadores

ICA FORMACION
Centro homologado por la Xunta de Galicia
N� 36H00806
Tlf: 986 266 380

Certificados acreditados por teleformación


ICAFORMACION es uno de los primeros Centros en España acreditados por el SEPE para impartir CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD en modalidad teleformación

Centro acreditado teleformación registrado número 8000000097

 

 

 

Código

Denominación

Duración

Tipo

ADGD0110 Asistencia na xestión dos procedementos tributarios 740  Teleformación
ADGD0208 Xestión integrada dos recursos humanos

790 

Teleformación
ADGD0210 Creación e xestión de microempresas

520

Teleformación
ADGD0308 Actividades de xestión administrativa

880

Teleformación
ADGG0208 Actividades administrativas na relación co cliente 800 Teleformación
ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais 430 Teleformación
ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 440 Teleformación
COML0309 Organización e xestión de almacéns 390 Teleformación
COMP0108 Implantación e animación de espazos comerciais 390 Teleformación
COMT0110 Atención ao cliente, consumidor ou usuario 460 Teleformación
COMT0112 Actividades de xestión do pequeno comercio 530 Teleformación
COMT0210 Xestión administrativa e financeira do comercio internacional 660 Teleformación
COMT0211 Actividades auxiliares de comercio 270 Teleformación
COMT0411 Xestión comercial de vendas 610 Teleformación
COMV0108 Actividades de venda 590 Teleformación
EOCO0108 Representación de proxectos de edificación 600 Teleformación
HOTR0108 Operacións básicas de cociña 350 Teleformación
HOTR0208 Operacións básicas de restaurante e bar 290 Teleformación
HOTR0608 Servizos de restaurante 580 Teleformación
IFCD0211 Sistemas de xestión de información 590 Teleformación
IFCM0110 Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos 550 Teleformación
IFCT0209 Sistemas microinformáticos 600 Teleformación
IFCT0509 Administración de servizos de Internet 590 Teleformación
SANT0208 Transporte sanitario 560 Teleformación
SEAG0211 Xestión ambiental 500 Teleformación
SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego 380 Teleformación
SSCE0112 Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativos 550 Teleformación
SSCE0212 Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes 570 Teleformación
SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia 310 Teleformación
SSCS0108 Atención sociosanitaria a persoas no domicilio 600 Teleformación
SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais 450 Teleformación
HOTA0308 Recepción en aloxamentos 630 Teleformación
HOTG0108 Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos 670 Teleformación
HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos 670 Teleformación
HOTI0108 Promoción turística local e información ao visitante 690 Teleformación
HOTR0408 Cociña 810 Teleformación
IFCD0110 Confección e publicación de páxinas web 560 Teleformación
IFCT0209 Sistemas microinformáticos 600 Teleformación
SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes 460 Teleformación
SSCB0209 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil 310 Teleformación
SSCM0108 Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais 230 Teleformación